สมาคมนวดเด็กทารกนานาชาติ หรือ IAIM (https://www.iaim.net/) มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เรื่องการสื่อสารผ่านทางการสัมผัสกับพ่อแม่ผ่านทางการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทำการศึกษา วิจัยเก็บข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและลูกน้อย โดยลูกที่ได้รับการนวดจะได้รับความรัก  ความอบอุ่น มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดี พร้อมที่จะติบโตไปสร้างสังคมที่ดีระดับนานาชาติ

The purpose of the International Association of Infant Massage is to promote nurturing touch and communication through training, education and research so that parents, caregivers and children are loved, valued and respected throughout the world community.

สำหรับดิฉันเองได้มีโอกาสไปเรียนในหลักสูตรการเป็นผู้สอนนวดเด็กทารกหรือ IAIM Certified Instructors of Infant Massage (CIMIs) เมื่อปี 2017 ที่ไต้หวัน

หลังจากกลับมาก็ได้นวดให้กับลูกชายที่พึ่งคลอดตอนปลายปี 2017 ถึงแม้ลูกจะคลอดก่อนกำหนดถึงหนึ่งเดือนแต่ดิฉันก็ได้นวดลูกทุกวันและได้เห็นพัฒนาการที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นการนอนตรงเวลาและตื่นเป็นเวลา ร้องไห้เป็นเวลา เลี้ยงง่าย กินนมเก่ง รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของแม่กับลูกอบอุ่นลึกซึ้งมากจากการได้ใช้เวลานวดเค้าทุกวัน ลูกเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตดิฉัน ดิฉันจึงมีความตั้งใจจะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุด

ภญ. ภัทรประภา เปี่ยมญาติ

IAIM Certified Instructors of Infant Massage (CIMIs)

This post is also available in: enEnglish